Biedrības "Plaužezeram" aktivitātes

Biedrība "Plaužezeram" piedalās dažādos projektos un šajā sadaļā notikumus un rezultātus var redzēt attēlos.