Biedrība "Plaužezeram"


Biedrība "Plaužezeram" dibināta 2012.gada 30.maijā un tās galvenie mērķi ir:

  • Ogres novadā, Taurupes pagastā esošā Plaužu ezera (turpmāk Plaužu ezera) un tā apkārtējās teritorijas ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, saglabāšana, ilgtspējīga izmantošana un kultūrvēsturiskās vides saglabāšana atbilstoši LR likumdošanai un saskaņā ar šiem statūtiem;
  • Uzlabot vides un cilvēku savstarpējās attiecības; veicināt cilvēku un dabas harmoniskas attiecības;
  • Plaužu ezera piegulošo teritoriju labiekārtošanas pasākumu veikšana;
  • Iedzīvotāju aktīvās atpūtas veicināšana pie Plaužu ezera un Plaužu ezerā;
  • Sadarboties ar citām uz ezeru aizsardzību, apsaimniekošanu un pieguļošo teritoriju apsaimniekošanu orientētām biedrībām un nodibinājumiem un pašvaldībām.

Pamatojoties uz šiem mērķiem biedrība ir realizējusi vairāku projektus:


Pirkumu grozs