Publiski pieejama peldvieta pie Plaužu ezera


2013.gadā Taurupes pagasta pārvaldei mēs iznomājām zemi pie Plaužu ezera, kur tradicionāli jau vairākus gadu desmitus atrodas peldvieta. Novads realizēja projektu „Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada Taurupes pagastā” Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.


Projekta ietvaros tika paplašināta peldvieta, uzstādīta jauna pārģērbšanās kabīne, izveidota droša ugunskura vieta, uzbūvēta nojume un ierīkota laipa makšķerniekiem, lai atvieglotu laivu transportēšanu līdz ezermalai un no tās.

Projekta kopējās izmaksas bija 26394,98 EUR (18 550,50 LVL) ar PVN. Atbalsta intensitāte - 75 %, publiskais finansējums 16594,24 EUR (11 662,50 LVL), pašvaldības finansējums 9800,74 EUR (6888,00 LVL).
 
Labiekārtošanas darbus labā kvalitātē un ievērojami ātrāk pirms līgumā noteiktā termiņa veica SIA „Tilbe”.

Informācijas sagatavošanā izmantots raksts no ogresnovads.lv

Nomas līguma termiņš: 2019.gads

0
PLAUDIS.lv
Visas tiesības paturētas

 .