Plaužu ezers


Par ezeru

Saskaņā ar ezeri.lv datiem, Latvijā ir četri Plaužu ezeri. Bet šeit viss notiek ap ezeru, kurš atrodas Ogres novada Ķeipenes pagasta teritorijā un robežojas ar Taurupes pagastu.

Publiskā peldvieta

2013.gadā Taurupes pagasta pārvaldei mēs iznomājām zemi pie Plaužu ezera, kur tradicionāli jau vairākus gadu desmitus atrodas peldvieta. Novads realizēja projektu „Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada Taurupes pagastā” Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

Apkārtnes objekti

Citi mūsu apkaimē esošie objekti

Maršruti tūristiem


Biedrība "Plaužezeram"

Biedrība "Plaužezeram" dibināta 2012.gada 30.maijā un tās galvenais mērķis ir Ogres novadā esošā Plaužu ezera (turpmāk Plaužu ezera) un tā apkārtējās teritorijas ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, saglabāšana, ilgtspējīga izmantošana un kultūrvēsturiskās vides saglabāšana atbilstoši LR likumdošanai un saskaņā ar šiem statūtiem.


0
PLAUDIS.lv
Visas tiesības paturētas

 .